top of page

Oddíl házené TJ Sokol Hrabůvka – kde v současné době pracuje tým vedoucích a dobrovolných funkcionářů,

kteří mají zkušenosti s volnočasovým programem v ostravském regionu.

Činnost oddílu je zaměřena na městskou a příměstskou mládež, zejména pak spádové oblasti Ostrava-Jih, především dívek ve věku 6 – 16 let (rozpětí tří školských věkových stupňů). Prací s těmito věkovými kategoriemi

se oddíl snaží přispět ke snížení nárůstu současných patologických jevů, které jsou pro dnešní sídlištní mládež příznačné. Našim cílem je, aby takto získaná mládež pozitivně ovlivnila své vrstevníky a přivedla ke sportování

co možná největší počet dětí.

 

Naším posláním je tedy připravovat pro žáky a studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný čas a tak přispívat k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek.

Projekty
50985294_2290644994301033_86137018243245

PRYČ S NUDOU, POJĎME HRÁT
HÁZENOU 4 + 1

SPORTEM PROTI DROGÁM a PATOLOGICKÝM JEVŮM 
aneb cílenou aktivitou dětí dnes,

pro harmonickou společnost zítra.

84111987_3001097223255803_75475639994039

NEJ KAMARÁDKA

Sestav si své družstvo 4+1 z jedné třídy, 
popřípadě z jedné ulice, či vchodu...

46510461_2189152767783590_75365774601758

HÁZENÁ V OSTRAVĚ VÍTÁ EVROPU

SPORTEM A SOUTĚŽÍ VYBOJUJEME PŘÁTELSTVÍ 
aneb s míčem se utkávají, srdcem setkávají.

54190746_2353788481320017_25631566946453

HANDBALL ACADAMY
OVA JIH 3!0!0!0

HANDBALL ACADAMY OVA JIH 3!0!0!0 
aneb projekt výstavby sportovní haly při centru talentové mládeže Ostrava-Jih

Moravian_Handball_Academy-01.png
bottom of page